Under polisens arbete i anslutning till Bandidos fest i Lagan, har bilar och personer på väg till festen kontrollerats på olika fasta kontrollplatser i området.

Totalt har cirka 25 fordon sökts igenom och ett antal personer visiterats. Som ett resultat har polisen upprättat

√ fyra anmälningar gällande misstänkta ringa narkotikabrott genom eget bruk,

√  två misstänkta drograttfyllerier samt

√ fyra ordningsförelägganden.

Polis uppskattar att man har gjort cirka 300 alkoholkontroller genom utandningsprov.

Inga ordningsstörningar relaterat till festen har rapporterats in till polis från Ljungby och Lagan.

I en husrannsakan i lokalen på fredagen hittades en mindre mängd misstänkt narkotika, samt misstänkt dopningspreparat.

Vid husrannsakan på fredagskvällen utmätte Kronofogdemyndigheten värdeföremål från klubblokalen och kontanter.

Under lördagens fasta trafikkontroller utmättes kontanter samt två personbilar.

Detta uppger polisen via sin hemsida.

Relaterat till artikeln