På onsdagen blev de 190 anställda vid Invacare Rea AB i Diö kallade till en informationsträff angående förändringen.

Varslet om uppsägning berör 62 kollektivanställda och 14 tjänstemän.

Bakom beslutet att säga upp 76 medarbetare ligger beslutet att flytta all tillverkning av rullstolar till Frankrike.

Frankrike är Invacares största marknad.

– Merparten av vår försäljning går till länder utanför Norden, säger Göran Lövgren.

– Bakom det här beslutet ligger logistik, att man vill ha produktion på färre enheter.

Beslutet innebär att fabriken i Diö kommer att inrikta sig på tillverkning av sängprodukter och andra typer av hjälpmedel, som rollatorer.

Noterbart är att Invacare Rea AB inte har ont om order, utan att det som nu ska genomföras är av strategisk natur.

Det blev en tuff uppgift för Göran Lövgren att förmedla detta till personalen:

– Det är jobbigt att göra detta, säger han.

– Ett sådant här beslut slår väldigt hårt. Jag har varit med i de här förhandlingarna; det är tragiskt.

Göran Lövgren konstaterar att Invacare Rea AB nu ska jobba för att komma tillbaka, men dessförinnan väntar mbl-förhandlingar.

Förhoppningen är att dessa förhandlingar kan komma igång den här veckan.

Klart är att fabriken i Diö ska finnas kvar.

– Orderböckerna är helt okej, säger han.

– Jag hoppas att arbetsmarknaden i Älmhult är god.