Det var i samband med renoveringen av en kvinnas hus som ett avtal skrevs mellan henne och en då 29-årig man om att denne skulle hjälpa till med reparationer och med inköp av material.

För att kostnaderna skulle hållas ner kom kvinnan och mannen överens om att svart arbetskraft skulle anlitas.

På våren 2011 kontaktade kvinnan advokaten och bad honom hjälpa henne att skriva en fullmakt där 29-åringen skulle ges rätt att beställa varor och anlita hantverkare i hennes namn. Några dagar efter att fullmakten upprättats kontaktade 29-åringen advokaten och frågade hur utgifter för varor och tjänster utan kvitton skulle hanteras. Advokaten kontaktade kvinnan och fick bekräftat att hon kände till att svart arbetskraft anlitats.

Enligt advokatens redovisning till disciplinnämnden var både kvinnan och 29-åringen överens om upplägget och de svarta pengarna, och kvinnan var dessutom angelägen om att arbetet skulle bli klart så snart som möjligt.

Advokaten upprättade därför ett avtal där det bland annat står att kvinnan "är medveten om att NN enligt mitt önskemål om att hålla nere kostnaderna kan komma att anlita s.k. svart arbetskraft."

En tid därefter kontaktade kvinnan advokaten och undrade hur hon skulle göra med betalningen till 29-åringen då hon saknade pengar. Advokaten ska då ha sagt att han inte haft något bra svar och att han inte hade möjlighet att arbeta vidare i ärendet.

Advokaten kom senare att bli 29-åringens offentliga försvarare i samband med en rättegång då denne stod åtalad för åtalad för bedrägeri. Disciplinnämnden menar att det fanns en uppenbar risk att 29-åringen utsatt kvinnan för liknande brott som de som advokaten försvarade sin klient för. Vilket enligt regelverket är att åsidosätta sina plikter som advokat.

Nämnden ser strängt på avtalet om svartjobb och skriver i domen att advokaten "främjat orätt och därmed allvarligt åsidosatt sina plikter". Men eftersom det gått fem år sedan händelserna kommer advokaten undan med en varning. Han ska också betala en straffavgift på 25 000 kronor.