Det kommunala tillgänglighetsrådet hade nyligen frågan uppe om vem eller vilka som skulle få årets tillgänglighetspris.

Till grund för beslutet låg ett förslag från det kommunala handikapprådet.

Förslaget var att föreslå kommunstyrelsen att utse Marianna och Anders Agetorp detta pris, för sina insatser i Stensjöäng-Skogsträdgård i Häradsbäck.

Ledamöterna i det kommunala tillgänglighetsrådet tyckte det var en bra idé, och föreslog dessa pristagare för kommunstyrelsen.

Nu har detta ärendet varit uppe i kommunstyrelsens arbetsutskott, och där blev det också klartecken för nämnda pristagare.

Tillgänglighetspriset består av såväl äran som ett diplom.

Det senaste tillgänglighetspriset tilldelades ÄIF-Akademin.