De flesta som rest med kollektivtrafiken i någon annan del av landet än där du bor känner säkert igen dilemmat: hur ska jag få tag på biljetter och vad kostar det?

Inom tre år kan det problemet vara ett minne blott. Under måndagens regeringsförklaring tillkännagav statsminister Stefan Löfven (S) att regeringen siktar på att införa ett nationellt system för kollektivtrafik till år 2022. Då ska det räcka med att ta med busskortet hemifrån om du exempelvis ska åka tunnelbana i Stockholm.

De lila Pågatågen som utgör pendeltågstrafiken i Skåne.

Foto Johan Nilsson/TT

Det är i dag regionerna/landstingen i Sverige som beslutar om kollektivtrafiken och prissättningen i respektive län. Jämfört med tidigare finns det i dag tekniska möjligheter att införa ett enhetligt biljettsystem i hela landet.

Enligt Helena Leufstadius, vd för branschorganisationen Svensk kollektivtrafik, är dock det svåraste att komma överens om en gemensam prissättning.