Det var ett 60-tal medlemmar i Aktiespararna som hade mött upp till avdelningens senaste möte, vilket ägde rum på Ekstrands i Osby.

Temat för träffen var miljövänlig elproduktion.

Kvällens förste föredragshållare var Per Witalisson, som är vd för Eolus Vind AB i Hässleholm. Han berättade att vindkraft svarar för mellan 12 och 13 procent av Sveriges elkraft.

Vattenkraft och elkraft är större energikällor.

Ska öka

Det produceras allt mer vindkraft i icke kustnära områden, och inom mellan 7 och 8 år beräknas vindkraften stå för 25 procent av elproduktionen.

Även inom solcellsanläggningar händer det mycket.

Om detta berättade Kjell Klasson och Hans-Inge Reimers från Germansolar Sweden AB i Hästveda.

De menade att det finns ett stort intresse för solcellsproducerad el bland många konsumenter, där den vackra sommaren säkert har en viss betydelse.

Bör avvakta

När det gäller den aktuella aktiemarknaden var det Marcus Ekberg från Handelsbanken som gav sin syn på denna.

Han menade att konjunkturen har avmattats, och att räntorna på lite sikt är på väg uppåt. Eftersom det svenska valet ännu inte är avgjort, kan man ännu inte dra några växlar på detta.

Marcus Ekberg gav rådet att man bör vidta en viss försiktighet under de närmaste 3-6 månaderna vad gäller aktiemarknaden.

Osby kommunens samhällsbyggnadschef, Mattias Karlsson, avslutade kvällen genom att berätta om hur det ser ut vad gäller vindkraft och solcellsproducerad el.

Detta gällde både Osby och Älmhults kommun, där Karlsson tidigare varit verksam som miljöchef.