Gabriel Wikström (S), Sveriges hälso- och sjukvårdsminister, har sagt i intervjuer att det nuläget finns för många akutsjukhus i landet och att det kan ske ett flertal nedläggningar av akutsjukhus i samband med regeringens planer på att dela in landet i storregioner.

Det har fått regionpolitikern Roland Gustbée (M), andre vice ordförande i regionens hälso- och sjukvårdnämnd, som just nu hoppar in som riksdagsledamot, att reagera.

– I Kronobergs län finns två akutsjukhus. Ett medelstort i Växjö och ett mindre i Ljungby. Båda behövs för att erbjuda invånarna en god tillgänglighet, säger han och menar på att det redan i dag är väldigt långa vårdköer.

Han tycker att det är oroväckande att regeringen planerar att genomföra införandet av storregioner som i längden kan leda till färre akutsjukhus.

– I Region Kronoberg är alla partier utom Miljöpartiet emot en storregion. Vi tror inte att sjukvården blir bättre för det, säger han.

Om det blir enligt förslaget, att Kronobergs län bildar storregion med Jönköpings, Kalmar och Östergötlands län, hamnar Ljungbys och Värnamos sjukhus i samma region, vilket kan betyda att ett av dem läggs ner.

Nu ställer han frågan till Gabriel Wikström: Kommer han som minister att verka för en regionförstoring som kan leda till nedläggning av akutsjukhus i Ljungby eller Växjö, och hur ska han i så fall förhindra orimliga väntetider?

Han räknar med att få svar inom två veckor.

– Hittills har han inte velat säga vilka som är överflödiga, säger Roland Gustbée.

Gabriel Wikström har intervjuer pratat om fördelarna med färre akutsjukhus. Bland annat att det skulle ge större patientsäkerhet.

Men det tror inte Roland Gustbée på.

– Visst kan det vara bra att koncentrera vissa ingrepp till ett ställe, så att man får upp en vana och en skicklighet. Men det behöver inte betyda färre sjukhus. Man kan göra en höftledsoperation i Ljungby, något annat i Växjö och ytterligare något annat någon annanstans. Man behöver inte lägga ner sjukhus för det, säger han.