Alan, som egentligen har ett annat namn, kom till Ljungby under den mest intensiva perioden av flyktingkrisen. Det var september 2015 och bilden på Aylan, 3år, som låg död vid strandkanten spreds via sociala medier och väckte kraftiga reaktioner världen över.

Bo Dalesjö, som både har ett politiskt engagemang och samhällsintresserad, kände att han ville göra en insats och bestämde sig för att anmäla sitt intresse till att bli god man.

När han träffade Alan första gången var det svårt att kommunicera, då han varken pratade svenska eller engelska.

Alan bodde på ett HVB-hem och Bo Dalesjös uppgift, utöver att hantera hans pengar, var att inta någon slags föräldraroll. Det var han som fick gå med Alan på utvecklingssamtalen i skolan och motivera honom på olika sätt.

I början hade Alan svårt att hitta motivationen, men efter att han för några månader sedan fick flytta till ett annat HVB-hem började han må bättre, gå till skolan oftare och lära sig mer svenska.

Kort inpå det kom kallelsen från Migrationsverket. Det var dags för intervju i Malmö och Bo Dalesjö försökte förbereda honom så gott det gick.

Under intervjun berättade han om hur han lämnade landet för att hans pappa blev dödad och att det finns en risk att han som hazar och shiamuslim kommer at bli dödad av talibaner.

Men Migrationsverket ansåg att uppgifterna han berättade om sig själv inte var tillräckligt sammangängande och klara.

Bo Dalesjö var med under intervjun och är kritisk till deras bedömning.

– De tyckte inte berättelsen hängde ihop. Men det kan finnas många skäl. Dels kan det bero på åldern och allmän tjurighet, det kan också bero på att han har varit med saker som han inte vill minnas, säger Bo Dalesjö.

Bland annat ansåg de honom kunna försörja sig själv som skräddare för att han under sin flykt jobbade som skräddare under en period.

– Det var ju för att få mat och någonstans att bo, säger Bo Dalesjö.

Men framför allt anser Migrationsverket att han inte kan styrka sitt namn och sin ålder. Alan fyllde 17 år i höstas och hade med sig en tazkia, en afghansk identitetshandling, men den anses ha låg tillförlitlighet.

– Afghanistan är inte så ordnat land så att det är lätt att skaffa ett ID-kort med fotografi. Har man inte ID-kort med de rätta stämplarna och kan bevisa att man är under 18 år antar Migrationsverket automatiskt att man är myndig, berättar Bo Dalesjö.

Eftersom Migrationsverket anser att det är den sökande som har bevisbördan för sin uppgivna underårlighet blev Alans ålder uppskriven.

Över en natt blev han 18 år och myndig. Beslutet innebär att han tvingades flytta från HVB-hemmet till ett asylboende i kommunen.

Hade han i stället fortfarande räknats som ensamkommande flykting hade han fått tillfälligt uppehållstillstånd.

Nu blev det tvärtom. Han fick i stället ett beslut om att han var utvisad och skulle lämna landet inom fyra veckor.

Ett beslut som Alan tog emot med fasa och gjorde att han tappade motivationen igen. Han kommer nu överklaga via sin advokat och så ärendet inte har fått ett nytt avgörande har han anstånd att stanna i landet.

Men Bo Dalesjö är rädd för att det blir svårt.

Tidigare i höstas skrevs ett utvisningsavtal mellan Sverige och Afghanistan som innebär att tusentals afghaner kommer att skickas tillbaka till sitt hemland.

Afghanistans regering lovat att ta emot alla sina medborgare, även de som skickas ut ur Sverige med tvång.

– Det är inte lätt nu när de har bestämt att de ska ut till varje pris. För ett år sedan hade det varit under helt andra förutsättningar, säger han.

Samtidigt avråder UD, utrikesdepartementet, svenskar från att åka till Afghanistan, just på grund av säkerhetsläget.

Det finns generellt en hög risk i hela landet för kidnappningar och andra terrordåd, kan man läsa på UD:s hemsida.

– Våldet som finns är inte ett tillräckligt skäl, anser man. Man måste ha ett konkret dödshot enligt Migrationsverket.

Nu står hoppet till att Alan får en ny chans att berätta sin historia genom att rätten godtar en muntlig förhandling i samband med överklagan.