Replik till "Glömt bort driftkostnaderna" i tidningen 11 september.

I sin insändare 11 september inleder socialdemokraterna Eva Ballovarre och Stefan Jönsson med att ett försök att felaktigt svartmåla Alliansen. Låt oss vara tydliga: Vi har alltid varit positiva till en ny grundskola i Älmhult. Däremot delar vi inte Socialdemokraternas uppfattning att finansieringen ska ske genom att vi ökar en redan i dag hög låneskuld.

Under förra mandatperioden inleddes ett arbete för att få kontroll och bättre framförhållning på kommunens investeringsbehov, eftersom kommunen växer och behoven av investeringar har ökat. Detta arbete var viktigt och inleddes under socialdemokraternas tid i ledningen för kommunen. Alliansen tycker att det var ett mycket bra och nödvändigt initiativ. Det visade sig nämligen att kommunen drastiskt behöver öka sin investering och låneskuld de närmaste 12 åren. Från cirka en miljard till hisnande ytterligare fyra miljarder!

Men problemet är att det inte räcker med att få kontroll – det behövs också verkstad! Vi föreslog gemensamt i politiken hårda prioriteringar i investeringar och att vi skulle arbeta för att hitta möjligheter att hitta externa som är beredda att göra investeringar i vår spännande och växande kommun.

Gott och väl så långt!

Men nu har tydligen Socialdemokraterna helt glömt bort sina tidigare ord. Inte ett enda förslag på hur man ska komma till rätta med den ökande låneskulden, inte ett enda ord om hur man ser på risken med att vi överlämnar extremt stora låneskulder till framtida generationer.

Vilka är era lösningar? Vilka investeringar i framtiden ska vi låta bli att göra för att våra möjligheter att låna ytterligare stramas åt?

”Den som är satt i skuld är icke fri” – ett bevingat citat från Ernst Wigfors, socialdemokratisk finansminister, som senare upprepades av en annan finansminister - Göran Persson. En beskrivning från kloka, ekonomiska och pragmatiska socialdemokrater som visste att man måste ta ansvar för sina skulder och inte överlåta till kommande generationer att lösa.

När får vi se samma insikt hos socialdemokraterna i Älmhult?

Elizabeth Peltola, Centerpartiet

Sonja Emilsson, Moderaterna

Bo Bergsjö, Liberalerna

Gun-Britt Cedergren, Kristdemokraterna

Relaterat till artikeln