Småhusmarknaden ökade under det första kvartalet av 2018. Men mellan april och juni 2018 har man sett en minskning av antalet sålda småhus i alla län, jämfört med samma period förra året.

– Under första kvartalet 2018 såg vi en uppgång av försäljningar jämfört med föregående år, eftersom många ville göra klart sin bostadsaffär innan amorteringskravet infördes. Nu ser vi en nedgång för samtliga län under andra kvartalet, vilket troligtvis är ett resultat av detta, säger Johan Bäckström, fastighetsanalytiker på Lantmäteriet, i ett pressmeddelande.

Den nationella minskningen i det andra kvartalet 2017 och 2018 är 9 procent. Minst procentuell skillnad har man sett i Norrbotten och Jämtlands län där minskningen är runt 1 procent. Störst procentuell skillnad har man sett i Kronobergs län. Där har omsättningen minskat med 25 procent.

Enligt Skatteverket definieras ett småhus som en bostad till en eller två familjer där boytan är inrättad för boende.

Relaterat till artikeln