Det säger Calle Alwén som förklaring till Falkens allt högre status i sammanhanget. En annan faktor är enligt Alwén klubbens vältrimmade organisation med ett flertal erfarna provledare med förordnande av polismyndigheten.

Detta omdöme är liktydigt med högsta betyg för klubben. Alwén är nämligen en Sveriges mest erfarna yrkesjägare och jaktlärare. Han utbildar årligen 300 elever - nationellt och internationellt - till jägare, och det betyder att han hämtat intryck från många provbanor inom och utanför landet. Det är det perspektivet som han rankar skjutbanan i Tormansbygd högt.

Han ägnar sig åt jakt och jägarutbildning nästan varje dag året om.

– Jag gör bara uppehåll på julafton och vid nyår och midsommar, säger han.

Jaktskyttet har han i blodet. Både farfar och far var framgångsriks jaktskyttar med många VM-guld i lerduveskytte i bältet.

Weimar Jonasson är en av Falkens absoluta veteraner.

– Mellan 150 och 250 jägare avlägger examen här under ett år. Varje måndag - med uppehåll under juli och vintern - har vi examensprov och dessutom vissa veckoslut, säger han.

Hans son Michael Jonasson är också en av klubbens provledare, och enligt honom är inte skjutskickligheten huvudsaken för en jägare.

– Vapenhantering och säkerhet är prio ett.

Detta avspeglar sig också i utbildningen. Förutom ett teoretiskt prov ska den blivande jägaren vara godkänd i skytte med såväl hagel som kula.