Antagningsbeskeden har gått ut till de 273 ungdomar som har sökt inför höstterminen.

– De ska ju tacka ja till platserna också, men historiskt sett brukar det se ut så att de tackar ja, och att några som har valt andra kommuner, kommer tillbaka till Ljungby efter ett par veckor, säger Jimmie Nilsson.

De som är födda år 2000 är en liten kull, men antalet sökande fylls på med ungdomar som har kommit med flyktingströmmen.

Jimmie Nilsson är extra nöjd med att det är allt fler av dem som bor i Ljungby kommun, som väljer Sunnerbogymnasiet.

– I år är det 82,4 procent av eleverna som väljer oss. Förra året var det 79 procent och då var vi också själaglada, säger Jimmie.

2012 var siffran 73,6 procent. Kurvan pekar uppåt och man kan undra vad det beror på.

– De kan vi aldrig veta, men det finns några faktorer som spelar roll. Det pratas annorlunda om Sunnerbogymnasiet i dag. Vi har försökt förbättra vårt varumärke. Det är en annan kultur och ett annat go. Det känns.

– Och så kan man inte blunda för att John Bauernedläggningen påverkade alla kommunala skolor genom att vi då fick fler elever.

Men det gäller att kunna leverera, menar Jimmie Nilsson.

– Du kommer ingen vart om du inte har en bra verksamhet och jag tror att de flesta på skolan är ganska nöjda. Både personal och elever.

Statistiken visar också att 48 ungdomar som bor i Ljungby kommun, har valt andra skolor. 34 av dessa har valt utbildningar som Sunnerbogymnasiet inte har.

– Det var bara 14 som valde att plugga någon annanstans, och valde utbildningar som vi har. Flera av dem har idrottsutbildningar som skäl.

11 stycken valde Ryssbygymnasiet.

– Där kan vi aldrig konkurrera för det är en helt annan verksamhet.

3 elever har valt bild och 2 musikinriktning på annan ort. Dessa utbildningar erbjuds inte i Ljungby längre.

22 stycken har valt Växjö i stället för Ljungby.

– Men samtidigt är det 50 elever från andra kommuner som har sökt till Sunnerbogymnasiet. Förra året var det 27.

Dessa elever har valt bygg, fordon, handel, vård och samhäll.

– Några av eleverna går hockeygymnasiet, så den utbildningen drar en del elever till Ljungby. Att vi får 50 stycken från andra kommuner gör oerhört mycket för vår ekonomi.

Inför hösten 2016 är det fler som har valt yrkesprogram. Nämligen 54 procent, alltså över hälften.

– Där sticker Ljungby ut. Förra året var det 50 procent, men nu är trenden att fler väljer yrkesprogram. Siffran för riket är 25 procent.

Dessutom kommer det till ett tiotal elever från ekonomiprogrammet på Ljungby fria gymnasium. De erbjuds att slutföra sin utbildning på Sunnerbogymnasiet, eftersom Ljungby fria gymnasium inte har lyckats rekrytera någon behörig ekonomilärare.

Övriga elever på Ljungby fria, kommer att ha sin undervisning på Ryssbygymnasiet.

Jimmie Nilsson tycker att ekvationen har gått ihop.

– Vi är otroligt nöjda. Nu fick vi det kvitto jag hoppats på. För fjärde gången i rad gör vi en bättre antagning än förra året.

Men det finns en nöt att knäcka och det är att få reda på varför inte fler väljer teknikprogrammet. 20 platser av 30 är fyllda.

– Där är vi inte riktigt nöjda. Det har varit så ett tag nu att platserna inte fylls. Varför har vi inget riktigt svar på.