För andra året i rad har Indoor Energy och Öhmangruppen rankat Sveriges kommuner efter energianvändningen.

Statistiken bygger på uppgifter från Statistiska Centralbyrån.

Den här mätningen bygger på hur mycket energi som förbrukades i samtliga fastigheter under 2015.

Denna förbrukning har satts i relation till antalet invånare.

Älmhults kommun hamnar på ett energiindex på 183, vilket är lika med placeringen bland Sveriges kommuner.

Energianvändningen var 14,7 megawattimmar per invånare.

Den här siffran är ett kliv framåt jämfört med föregående mätning, då kommunen innehade plats 200.

– Alla kommuner som sänker sin energiförbrukning gör ett bra jobb, säger Mats Bjelkevik.

– De flesta fastighetsägare jobbar aktivt med att spara energi i sina fastigheter. Samtidigt står fastigheter ör en stor del av energianvändningen i Sverige.

Den senaste undersökningen visar att det är stora skillnader mellan kommunerna.

Den största energianvändningen finns i Malung-Sälen, med 29.7 kilowattimmar per invånare.

Lägst förbrukning har Ale kommun, som gör av med 6,7 kilowattimmar per invånare.

Trots att Älmhults kommun har gjort framsteg, är kommunens position sämre än den genomsnittliga energianvändningen i svenska fastigheter.

Genomsnittet är 13,3 kilowatt per invånare.

– De regionala variationerna förklaras delvis av olikheter i klimat och näringsliv, säger Peter Arvidsson, vd för Ömangruppen.

– Men mycket beror också på hur aktivt man arbetar för att energieffektivisera fastigheterna.

– Små åtgärder kan ha stor effekt för att spara energi.

Ett område där det går att spara mycket energi är att effektivisera ventilationssystem, både när det gäller att producera värme som kyla.

Kanske kan Älmhults kommun få en ännu bättre siffra i kommande års mätningar.

Detta kan delvis bero på att Älmhults kommun håller på att bygga Sveriges största passivhusskola.

– Absolut kommer det att synas i mätningarna, säger Mats Bjelkvik.