Med bestörtning har vi den senaste tiden tagit del av några artiklar i Smålänningen och Smålandsposten angående den tilltänkta nya skolan i Västra Bökhult i Älmhult.

Särskilt artikeln från de fyra representanterna för Alliansen förklarade inget annat än det vi redan visste. Sorgligt.

Det behövs en ny skola! Ingen tvekan!

Linnéskolan till exempel har varit överfull sedan början av 70-talet (minst).

Älmhult växer så det knakar! Bra!

Men, fler innevånare ökar behovet av vatten- och avloppskapacitet, skolor, bostäder äldreboende, You name it!

Ny skola i nybyggt bostadsområde. Bra tänkt, men sen då?

Finns det någon ritning eller idéskiss hur skolan ska se ut?

Vilken utvärdering har gjorts av Elmeskolan?

Upphandling där flera aktörer ”tävlar” mot varandra med pris/kvalitet skall göras när det gäller kommunala investeringar.

Vi har några grundläggande frågor till ansvariga i Älmhults Kommun

1 Kommer man att lägga ut projektet för att få in ett antal anbud?

2 Hur redovisas kostnaderna för projektet till oss kommuninnevånare?

3 Får Älmhults kommun inte låna pengar någonstans?

4 Det pratas om att kommunen får låna upp till 1.2 miljarder, där man redan har lånat 1,01 miljarder. Vad har detta med saken att göra? Vi vanliga kommuninnevånare behöver få detta förklarat!

5 Vad heter ” Det lilla företaget” med anknytning till Balder? Vad händer om det företaget går i konkurs?

6 Varför ska inte Älmhults kommun äga skolan? Kommunen äger väl alla andra skolor i kommunen? Vad kostar underhållet av dessa skolor? Detta behöver jämföras med en hyra till en privatägd skola.

Vi efterlyser ett informationsmöte öppet för alla kommuninnevånare!

Tre undrande älmhultsbor

Relaterat till artikeln