Delårsrapporten för kommunens verksamhet efter augusti innebär ett resultat på nästan 60 miljoner kronor.

Prognosen för 2017 är ett överskott på 24 miljoner kronor.

I den debatt som följde under måndagskvällens möte i fullmäktige konstaterade kommunalrådet Eva Ballovarre (S) att kommunen ska öka resultatet från en till två procent.

– Men jag tror inte att det räcker, menar Eva Ballovarre.

– Det krävs både tre och fyra procent för att lyckas med alla investeringar som vi har framför oss.

Älmhults kommun jobbar efter en agenda som i grunden består av tre delmål:

1. Effektiviseringar.

2. Nedprioriteringar.

3. Ökat skatteuttag.

Kommunalrådet menade att det bara är att gilla läget:

– Vi behöver dra ner på vår ambitionsnivå.

– När vi ska ta de jobbiga besluten är det många som motsätter sig detta.

– Vi måste också ha en samsyn på hur Älmhult ska se ut om 15 år. Utifrån det ska vi se vilka investeringar vi ska göra.

Eva Ballovarre hänvisade till ett yttrande från Kommuninvest som menade att skatten kan höjas i kommunen.

Detta, menade hon, borde ske snarast.

En prioriterad målsättning är att skapa 100 nya bostäder varje år, och detta kommer man inte att nå i år.

Oppositionsrådet Elizabeth Peltola (C) tryckte på behovet att ha service i de mindre orterna där hon menar det finns en stor potential.

Peltola bemötte detta med en skattehöjning:

– Det förslaget var för att öka resultatet. Det ser man om man läser hela den meningen i rapporten.

– Att höja skatten är den sista utvägen.

– Det är inte heller bra att vi bara når upp till hälften av vårt mål vad gäller antalet nya bostäder.

Här menade Peltola att kommunen hade en fin chans när K-Fastigheter både erbjöd sig att köpa en del av ÄBO:s bostäder och dessutom bygga lika många nya lägenheter.

– Men det tippade politiken, menar Peltola.

– När det gäller den ekologiska maten skulle vi ligga på 50 procent. Det blev som mest 39 procent, och nu är det nere i 35 procent.

Liberalernas Bo Bergsjö klargjorde detta med en skattehöjning, och det var enbart för att användas till investeringar.

Han blev också förvånad över att det skulle kosta drygt 11 miljoner kronor att låta de ensamkommande flyktingbarnen, som fyllt 18 år, att stanna i kommunen.

Men han konstaterade också att detta gällde om alla skulle bo under samma tak, med samma regler som gäller nu.

Claes Lindahl (C) kom in på detta med kommunens investeringar:

– Jag talar med många som undrar vad politikerna sysslar med när man inte kan hålla budgeten.

– Tänk om vi hade blivit bättre på det.

– Det handlar om en summa som motsvarar en skattehöjning på 1.50 kronor.