När fullmäktige höll sitt senaste sammanträde menade Bo Bergsjö att kommunen gör fel som deporterar ensamkommande flyktingbarn som fyllt 18 år.

Om detta ställdes en enkel fråga.

Diskussionen i fullmäktige, som Bergsjö förlorade, fick honom att kläcka en idé, nämligen en symbol för ett, som han kallar det, icke-hem.

Bo Bergsjö vill att Älmhult ska införa en variant av ett konstverk i Stockholm som föreställer en böjd flaggstång.

– Det har visat sig att Älmhult och många andra kommuner inte vill vara hem för alla som bor där idag, menar han.

– Ungdomar som fyller 18 år lämnas iväg till Migrationsverket och kan hamna var som helst i landet. Därefter deporteras de vidare till länder i krig.

Detta gäller såväl de som fått nej till asyl som personer som fått en uppskattad ålder av MIgrationsverket.

Ungdomar i den här situationen får inte ha kvar varken sitt boende, sina vänner eller gode man.

För att symbolisera vad han menar att alla inte är välkomna i Älmhult, föreslås att en trasig flaggstång sätts upp.

Bästa platsen för detta anses vara i den rondell vid Esplanaden, där det redan finns ett antal flaggor.

Flaggstången kan vara böjd.

– Men om det blir billigare kan man ta en trasig flagga och flaggstång.

– Den ska finna där tills vi tar hand om de flyktingar som har lidit så mycket och som vi låter lida så mycket genom oändliga handläggningstider och lotteribeslut.

Bo Bergsjö föreslår att kommunen tar kontakt med David Svensson, konstnären som står bakom flaggspelet i den aktuella rondellen.

Svensson bör ge sitt medgivande innan ytterligare en flaggstång sätts upp.

Dessutom är Bergsjö vänligt inställd till att samla in de nödvändig pengarna, förslagsvis genom en insamling på Facebook.

– Det är lämpligt att alla kommuner i Sverige som tillämpar reglerna att deportera ungdomar bör sätta upp en sådan central symbol i sin kommun.

– Då visar de att kommunen vill vara ett icke-hem för krigsdrabbade och ångestfyllda människor.

Bo Bergsjö är tacksam för en snabb handläggning, och han vill inte att Älmhults kommun i det fallet lär av Migrationsverket.

Nu återstår det att se hur snabbt svaret kommer.