Partiet har sina valfrågor klara för sig och bland dem finns bättre arbetsmiljö inom kommunen, privatekonomi på lektionstid i skolan, fler platser på äldreboendena och större krav på att nämnderna tar sitt budgetansvar.

Roland Johansson oroar sig över att kompetenta tjänstepersoner väljer att lämna kommunen, och att klimatet för de anställda blivit hårt.

– Det finns de som inte vågar säga ifrån till chefen. Det är inte bra om folk sjukskriver sig för att de inte vill gå till jobbet, så får det inte fortsätta, säger Roland Johansson och fortsätter.

– Det är en viktig fråga för oss.

Men han kan inte ge några specifika exempel, mer än det svepande påståendet att problemen finns både inom hemtjänsten och de gode männen.

– Jag får höra den ena berättelsen efter den andra, och det är många som gråtit när de berättat. Men många vill vara anonyma.

För kommunens bästa

Han tycker att kommunens ledning i dag är för snabb att berömma den egna verksamheten.

– Jag har en helt annan bild av hur det ser ut. Och vi vill kommunens bästa, även om jag ofta får höra att jag är en gnällspik.

Kommunens ekonomi är något som oroar i alla läger, även Alternativet, och partiet vill se en uppstramning i nämnderna. Framförallt socialnämnden ska hållas ansvarig för sitt underskott.

Partiet vill också se en större satsning på det ideella arbete som pågår runt om i kommunen.

– Det arbete som görs på landsbygden måste belönas bättre. Det värdesätts inte i dag.

Ska inte neka

På frågan om vid vilken ålder som personer automatiskt ska beviljas plats på äldreboende, vill han inte heller sätta ner foten. Han har inte heller någon tanke om hur det ska finansieras, utöver att politikernas egna arvorden kan sänkas.

– Men det ska inte finnas några 96-åringar som nekas plats på äldreboende.

På Alternativets lista till valet finns nio namn, varav flera är nya.

– Vi har fått in många duktiga personer, på grund av att de sett att vi bryr oss, och att vi vill få ett slut på att det sopas saker under mattan. Vi har fått mycket att göra inom partiet, då många hör av sig. Vi märker att folk sätter värde på det vi gör.