Roland Johansson hade lagt märke till ett av de meddelande som skickats med fullmäktigemötets handlingar. De handlade om att Inspektionen för vård och omsorg (IVO) vill straffa Ljungby kommun med böter.

LÄS MER: IVO vill ge kommunen böter - efter att funktionshindrad inte fick bostad

– Jag vill ha reda på vad det här är, sa Roland Johansson i talarstolen och riktade frågan till socialnämndens ordförande Bo Ederström (M).

– Det handlar om en person som inom OF-sidan (omsorgen av funktionshindrade) som söker om bostad med särskild service, svarade Bo Ederström.

Upp till domstolen

Han fortsatte med att förklara att personen tackat nej till de erbjudande kommunen givit, och att hen ville avvakta nybyggda bostäder, men att dessa dröjt.

– Men tillsynsmyndigheten tar ingen hänsyn till att det blev en längre väntetid eller att vi uppfyllde den sökandes önskan, utan det är den faktiska tiden vi överskridit med som vi blir ålagd en bot för. Boten är inte fastställd ännu, den är ansökt om i rätten och vi väntar på en förhandling som antingen fastställer eller avvisar den.

Roland Johansson:

– Det är så att det varit mycket överklaganden och såna här saker inom kommunen, vi får vara väldigt försiktiga så att vi inte åker på en massa avgifter och sånt. Så det måste bli skärpning.

Caroline Holmqvist Henrysson (S) undrade om och när vattentäkten i Lagan kan tas i bruk.

Foto Martina Quinn

Vatten från Lagan?

En fråga om Ljungbys dricksvattentillgång ställdes av Caroline Holmqvist Henrysson (S) till K-G Sundgren (C) ordförande i tekniska nämnden.

– Det är så att det finns en vattentäkt i Lagan, vid gamla plantskolan, som har provborrats. Jag undrar när den ska tas i bruk? Särskilt nu med tanke på att E4 ska dras om och hoten och riskerna för vattentäkten som Ljungby använder just nu ökar, med tanke på ökad trafik.

K-G Sundgren svarade att det stämmer att det finns en mycket bra vattentäkt i Lagan, men att den inte ligger på kommunens mark och att ägaren inte varit intresserad av att sälja marken.

– Vi provpumpade för några år sedan, den gav mycket vatten och bra vatten vid det tillfället. Nu har vi kontaktat markägaren igen för att provpumpa igen för att testa ytterligare om vattenkvalitén fortfarande är bra, sa K-G Sundgren.

Om vattenkvalitén är bra återstår enligt Sundgren frågan om markägaren är villig att sälja marken, eller om kommunen ska tvinga till sig fastigheten.

– Jag skulle tänka mig att är det inte frivillig ösning kommer det ta ett antal år innan vi kommer till det vattnet. Men vi har ingen brist på vatten i dag.

Relaterat till artikeln