Fram tills 2010 sjönk antalet dödsolyckor i landet. Men sedan har utvecklingen vänt och en ökning av särskilt singelolyckor har skett, detta rapporterar

Detta trots att trafikverket har gjort omfattande förebyggande insatser. Exempelvis så har det byggts mitträcken för att hindra mötesolyckor och omkörningar på smalare vägar. Men nu ökar dödsolyckorna och det är främst på mindre vägar såsom landsvägar där förebyggande insatser uteblivit.

– Och vi har till och med fler döda än vi hade året före. Och när vi tittar på var den ökningen sker så ser vi att den ökningen sker på de mer lågtrafikerade regionala vägnätet i Sverige, Matts-Åke Belin, trafiksäkerhetsexpert vid Trafikverket till Ekot.

En insats för att hindra olyckorna är att sänka hastigheten på flera av landets vägar.

Trafikverket började redan förra året att sänka 90- till 80-vägar. Arbetet kommer att pågå i åtta år och enligt Trafikverket kommer 425 mil att skyltas om.

Men detta mottas inte väl av alla.

– Ja det är inte särskilt populärt, förstås. För att de som bor i de här områdena de upplever att hastighetssänkningarna begränsar deras mobilitet på olika sätt, menar Matts-Åke Belin till Ekot.