Läsaren ville veta om det är förenligt med bevattningsförbudet, som infördes i slutet av maj, att hålla ankracet som traditionsenligt genomförs på Ljungbydagarna. Då släpps drygt 1 800 badankor ut i en fors som byggs på Storgatan.

Smålänningen ställde frågan till Erik Bergström som är driftledare på VA- och renhållningsavdelningen på Ljungby kommun.

– Från kommunens sida ser vi inget problem med att genomföra ankracet då vattnet som skall användas är industrivatten, svarade han.

Industrivatten är vatten direkt från Lagan ån, och ankracet slösar därmed inte på något dricksvatten.

Erik Bergström förklarade också att vattnet som används till ankracet rinner ner i dagvattenbrunnarna och att det genom dagvattennätet är tillbaka i Lagan ån igen inom ett par timmar.

Relaterat till artikeln