– Förskolor och fritids stängs både under semestern och julen, så väl som flera dagar under terminerna när personalen har kvalitetsdagar. Men frågan ställs inte till föräldrarna om de har behov av barnomsorg innan det bestäms att förskolorna ska vara stängda. Är det rimligt?

Harrysson menar att behovet av barnomsorg borde undersökas först, och ställde frågan om detta vid det senaste fullmäktigemötet.

Han fick svar av utbildningsnämndens ordförande Stefan Jönsson (S).

– När vi undersökte behovet för ett och ett halvt år sedan visade det sig handla om ett barn i Ryfors och tre barn i Diö. Det var inte rimligt att hålla öppet för den kostnad det skulle innebära. Personalen måste dessutom få ha semester. Det är dessutom upp till verksamheten att besluta om, svarade Jönsson.

– Det råder ingen tvekan om att om det inte finns några barn med behov, så ska vi inte hålla öppet. Men sammantaget kan det handla om upp till åtta veckor om året, och det är få som har så mycket semester att ta ut, kontrade Harrysson.

Men fick mothugg av Stefan Jönsson som menade att det som mest kan handla om fem eller sex veckor totalt.

– Verkligheten är en annan än den du beskriver.

Smålänningen har kontrollerat den uppgiften med förskolechef Jenni Karlsson på Älmhults kommun, och hon bekräftar att alla förskolor utom en hålls stängda i fyra veckor på sommaren, två veckor över jul och nyår (sammanlagt sju arbetsdagar) och att verksamheten har fyra kvalitetsdagar per år. Det samma gäller fritidsverksamheten.

– Jag tycker ändå att vi borde ställa frågan till föräldrarna först, och sen ta beslut om att hålla stängt, inte tvärt om, sa Tomas Harrysson.​