Det visar ny statistik från arbetsförmedlingen. När det gäller ungdomar i åldern 18-24 år i länet var cirka 2400 utan jobb som motsvarar 10,7 procent av den gruppen. För ett år sedan var de tusen fler. Andelen arbetslösa ungdomar utan gymnasieutbildning har dock på fem år stigit från 19 till 29 procent.

Statistiken visar hur viktigt det är att gå klart gymnasiet, säger arbetsförmedlingschef Gregory Golding.

Lägst arbetslöshet i länet har Habo kommun 2,7 procent och högst är den i nässjö kommun, 10,7 procent.

Läget är tudelat, men det är också viktigt att vi nu utnyttjar potentialen bland de utrikesfödda på arbetsmarknaden. Det är helt nödvändigt om vi ska få tillväxt i landet, säger Gregory Golding.