Det berättar företrädare för näringslivet i Ljungby och Ljungby kommun. Ljungby Business Arena har tagit initiativet till detta och bildat Fokusgruppen Skola-näringsliv som varit igång sedan 2011. I gruppen ingår kommun- och näringslivsrepresentanter.

– Vi noterade att något måste göras för att koppla grundskolans elever till arbetslivet, för att hjälpa dem i gymnasievalet, säger Pia Larsson, Ljungby kommuns samordnare för arbetsplatsbesök.

– Genom att prao inte fungerade tillfredsställande, eftersom det var svårt att sysselsätta praoelever under en vecka, samtidigt som företagen hade allt mindre tid att ägna sig åt praoeleverna, förstod vi att prao måste ersättas med något nytt.

Ljungby kommun har tillämpat studiebesök för lärare under rubriken Lärarsafari och det är den modellen som ligger till grund för de arbetsplatsbesök som planeras för hösten. I läroplan och styrdokument för skolan står också uttryckligen att eleverna ska få orientering om företag och näringsliv.

Arbetsplatsbesöken är avsedda för årskurserna 8 och 9.

– Det är viktigt att eleverna får stifta bekantskap med olika företag och yrken så tidigt som möjligt för att med ledning av det göra sitt gymnasieval, säger Pia Larsson.

– Eleverna bjuds in till presentation av företag för ett par timmar och hinner på det viset med många fler än vad som tidigare klarades inom ramen för prao, säger näringslivschef Christopher Moberg, Ljungby kommun. Det blir också möjligt för eleverna att besöka alla sorters företag, från det lilla fåmansbolaget till det stora.

– Alla har nytta av detta, säger Christopher Moberg. Eleverna får veta vad olika företag gör, samtidigt ser företagen i dem sina blivande medarbetare. Vidare får eleverna klart för sig vilka fina företag vi har i Ljungby. Det blir intressant för eleverna att efter utbildning söka jobb i Ljungby.

En företagare som ser fram emot att visa sitt företag för elever och förhoppningsvis få fler medarbetare är Per-Åke Adolfsson på IT-företaget Consid S5 AB. Företaget arbetar bland annat med programmering.

– Vi är 26 medarbetare på Consid i Ljungby i dag, berättar Per-Åke Adolfsson. Målet är att vi ska vara 30 före årets slut. I hela koncernen är vi 450 konsulter.

Att IT är en framtidsbransch kan Per-Åke Adolfsson intyga och berättar att det i hela landet inom kort behövs 60 000 programmerare.

Region Kronoberg deltar också i projektet med arbetsplatsbesök. Louise Erlandsson, som svarar för arbetsplatsbesök på Ljungby lasarett, berättar att man där med stor framgång provat en så kallad upplevelseverkstad för årskurs 8. Eleverna har tillbringat en heldag på kliniskt träningscenter, där de bland annat fått testa att ta blodprov på dockor.

– Syftet med arbetsplatsbesöken är att företag på ett enkelt sätt kan presentera sig för skolan, säger Birgitta Kristoffersson på Ljungby Business Arena. Vi hoppas att så många företag som möjligt vill delta.