Det givna samtalsämnet under andra dagen av underleverantörsmässan på Elmia var om presidentvalet och att Donald Trump till slut stod som segrare.

Och rösterna var samstämmiga om att det nu föds en oro och otrygghet för vad som kommer att hända och vilka effekter det får för svensk industri och dess underleverantörer.

Jag är förvånad över resultatet, det sprids en oro i företagarleden. ingen vet ju riktigt vad Trump kommer att hitta på men att riva upp ett frihandelsavtal skulle drabba exportberoende företag mycket, säger Anders Ekdahl, vd för Svensk Industriförening.

Även om den direkta exportandelen från exempelvis Jönköpings län är relativt liten så är det indirekta effekterna betydligt större.

Det är inte många som tänker på att underleverantörer som är mycket beroende av Tyskland kan drabbas eftersom tyskarnas största handelspartner är just USA. Nu får vi ett nytt världsklimat där en stor aktör vill hoppa av och stänga gränserna, det världen i dag behöver är att vi alla hjälps åt och det på alla plan, säger Fredrik Sidahl.

Fordonskomponentgruppen har i dag 350 medlemsföretag och en stor andel finns i Småland och i Västra Götaland. Tillsammans omsätter de 158 miljarder kronor och har drygt 82 000 anställda.

I förlängningen är det ju jobben här i regionen som hotas om handelsklimatet med USA men också i Storbritannien försämras, konstaterar Sidahl vidare.

Handelskammarens vd för Jönköpings län, Jonas Ekeroth, är också bekymrad.

Länets företag exporterar för drygt 2,2 miljarder till USA och än mer indirekt. Det är mycket pengar, nu har vi fått en osäkrare värld med en amerikansk president som vill föra en politik som i min mening inte är bra för någon, säger han.

Hovslättsföretaget Svensk Industriautomation har inte för länge sedan etablerat ny verksamhet i Texas i USA.

Jag trodde inte att Trump skulle vinna. Nu är det som det är. Svenska företag som finns med verksamheter i USA tror jag dock i nuläget inte kommer att påverkas i någon betydande negativ riktning, men de närmaste månaderna blir verkligen intressanta att följa, säger vd Henrik Saldner.