Det var med mycket känslor jag läste Smålänningen på torsdagsmorgonen den 3 oktober. Ljungby kommuns politiker har tagit beslut om att straffa Svetruck på ett fullständigt orimligt hårt sätt. Svetruck som med sin lokala förankring bidrar med försörjningen för många anställda samt genererat många sköna skattemiljoner till Ljungby kommun under års lopp borde behandlas med mer respekt.

Det känns onekligen väldigt obehagligt att våra politiker, som är folkvalda för att bland annat skapa goda förutsättningar för välstånd och utveckling, fullständigt går på kollisionskurs med en av de få större lokala företag som finns kvar på orten. Borde inte kommunen stötta och hjälpa våra företag att hitta konstruktiva lösningar så att de kan utvecklas och växa istället för att strypa dem.

Att äventyra jobben för så många anställda på väldigt lösa grunder känns inte alls bra i magen på undertecknad. Detta eftersom undertecknad själv blivit friställd från ett företag i Ljungby, som valde att flytta en stor del av sin verksamhet utomlands och som nu fått en ny chans, känt en otrolig tacksamhet med att få en ny chans på ett tryggt och långsiktigt företag med lokal ledning. Det får inte äventyras på grund av prestige och dålig kommunikation som varit fallet under lång tid från båda parter.

Därför vädjar undertecknad till samtliga politiker att ta sitt förnuft till fånga och på ett konstruktivt sätt försöka att hitta en lösning som kan accepteras av båda parter och som inte äventyrar produktionen och anställningarna på Svetruck.

Ska politikervisionen om att växa till 35 000 invånare slå in behövs pragmatism och visioner inte konfrontation och impulsiva beslut. Så vänligen ta tillbaka beslutet, fundera, gör om och gör något nytt positivt av denna långbänk. För att finna lösningar på ett problem måste parterna tala med varandra och inte kommunicera genom Smålänningen. Gå igenom förslagen på förbättringar som Svetruck skickat in och hjälp till med att komma fram till bra beslut som kan föra processen i mål så att jobben och skatteintäkterna kan tryggas för framtiden!

Ny anställd på Svetruck

Läs mer:

Relaterat till artikeln