Inom kort väntas riksdagen fatta beslut om en skärpt tobakslag som kommer att begränsa tobaksrökning även i utomhusmiljöer. I väntan på att beslutet ska fattas vill nu Astma- och allergiförbundet att kommuner och markägare går före och inför förbud i vissa offentliga utemiljöer, skriver Astma- och Allergiförbundet och Unga Allergiker i en debattartikel.

– Det finns ett tydligt samband mellan exponering för passiv rökning och risken att utveckla astma, både hos barn och vuxna. WHO beräknar att vart 20:e fall av barnastma i Sverige kan vara relaterat till föräldrarnas rökning. Personer med astma utgör en särskild riskgrupp som drabbas av direkta besvär och påverkan på lungfunktionen då de utsätts för tobaksrök, säger Maritha Sedvallson, förbundsordförande Astma- och Allergiförbundet.

På platser där man väntar på tåg och bussar utsätts 35 procent för andras rök minst en gång i månaden, skriver förbundet. För många med astma är det en omöjlighet att vistas i närheten av en busskur eller på en perrong där någon röker.