Flera av de boende på asylboendet i Annerstad har tröttnat på sin situation med som de upplever bristfälligt boende, lång väntan på besked och dåligt bemötande från Migrationsverkets personal.

På torsdag planerar de att genomföra en demonstration vid Migrationsverket i Alvesta för att uppmärksamma bristerna.

- Vi kommer att vara ungefär 40 personer som genomför en tyst demonstration i Alvesta. Vi avslutar den med att lämna över en protestlista till de ansvariga på Migrationsverket, säger Mona som är med och arrangerar demonstrationen.

Det man bland annat är missnöjd med är de bristande boendeförhållandena i Annerstad.

- Rummen är alltför små för en hel familj och maten är alltför dålig. Det är många barn som inte mår bra för att de inte tycker om maten och inte äter, säger Mona.

En pojke i tioårsåldern berättar att han egentligen äter halalmat men att han inte får veta om maten som serveras är halal eller ej. Därför låter han ibland bli att äta.

- Inte ens de som behöver speciell mat för att de är sjuka får något annat att äta än det som serveras, säger Mona.

Vissa upplever att de får utstå dåligt bemötande från personalen på Migrationsverket och på boendet.

- De behandlar oss inte med respekt, säger Mona.

Flera berättar att de fått nedsättande kommentarer från personalen.

- De säger att vi får gratis mat och gratis boende och att vi borde skämmas för det, säger Mona.

Många på boendet uttrycker också en frustration över den oändliga väntan.

- Vi har varit här i tio månader nu. Vi kommer från krig och det är en svår situation vi befinner oss i, säger Mhomad som bor på anläggningen.

Flera vill få sitt uppehållstillstånd för att kunna börja sitt liv i Sverige.

- Vi vill bli integrerade, lära oss svenska och få ett eget jobb. Ge mig ett jobb så ska jag betala för mig själv och betala skatt, säger Mona.

Ola Severinsson vid polisen i Växjö säger att tillståndet för demonstrationen är godkänt och att han inte tror att demonstrationen kommer att innebära några problem.

- Vi prövar alltid hotbilden i samband med ansökan om demonstrationer men i detta fall ser vi inga problem, säger Ola Severinsson.

Han kan inte svara på om de kommer att ha polispersonal på plats i Alvesta.