Att bara andas tanken att förstöra och montera ned Återbruket som nu sker visar på dålig respekt för Ljungbys invånare. Vi skattebetalare skickar årligen in en hög med pengar till kommunkassan. Denna delas sedan upp i mindre högar till de olika verksamheterna. Återbruket är ett ansvar för hela kommunen och ekonomin måste ses utifrån ett helhetsperspektiv.

Om man tar bort en kostnad från socialen som sedan dyker upp någon annanstans så är det ju att flytta runt pengarna inom kommunen – ingen besparing. Återbruket är på väg att utvecklas till en fantastisk verksamhet ur olika perspektiv. Varor får ett nytt liv hos en annan människa. Det ger meningsfull sysselsättning för människor.

Själv har jag varit en prylmänniska och är fortfarande lite glad i nya prylar. Vid senaste besöket på Bredemad tvingades vi slänga två fullt fungerande elektriska prylar eftersom återbruket höll på att monteras ned. Själv är jag ekonom och miljöpartist. Senaste trenden inom ekonomi är något som kallas cirkulär ekonomi om bland annat innebär vinsten med att återanvända prylar, kläder och så vidare. Det ligger ju helt i linje med att få bukt med resursslöseriet. Det vore bra om politikerna har helhetssyn och ser verksamheterna som helhet.

Det känns som om de mjuka verksamheterna hela tiden får stå tillbaka. Det finns vägar att gå för att effektivisera inom kommunen så att bland annat socialens resurser räcker till. Jag tillhör de som absolut inte vill höja skatter, vilka de än är. Att göra rätt saker och flytta ut besluten i linjen är ett beprövat sätt. De flesta kommuner använder sig ofta av en organisationsstruktur som kopierats från näringslivet. En struktur som inte är den effektivaste inom en kommun.

Det finns andra system som jag tror skulle ge kommunen ett lyft om vi har modiga politiker som vågar utveckla verksamheten. Ett arbetssätt som heter Tillitsbaserad styrning som bland annat innebär "koll istället för kontroll". Helsingborgs kommun är en av de kommuner som tillämpar detta arbetssätt.

När inte våra resurser är oändliga är det dags att tänka om. Återbruket ligger helt rätt i tiden. Vet hut. Montera inte ned. Utveckla.

Christer Ivarsson (MP)

Socialdemokraternas ledamöter i socialnämnden förklarar beslutet att lägga ner återbruket. Christer Ivarsson (MP) menar att man kan behålla återbruket med effektiviseringar.

Relaterat till artikeln