I Sverigedemokraternas budgetförslag lyfts frågan om situationen för ensamkommande flyktingbarn.

– Jag hoppas att vi gör allt för att hitta vårdnadshavarna till dessa barn, säger Tranvik som hoppas på en mer samlad gemenskap.

Oppositionsrådet Elizabeth Peltola (C) reagerade på hans uttalande:

– Står du bakom anhörighetsinvandring? Mig veterligen står inte SD bakom ett sådant förslag, säger hon.

Tranvik påpekar att det inte finns någon regel för att de ensamkommande barnen och deras föräldrar ska träffas i Sverige. Det kan lika gärna ske i det land som de kommer från, hävdar han.

– Då tolkar jag det som att du vill utvisa barnen till Syrien? Säger Peltola.

Tranvik kontrar med att alla ensamkommande barn inte kommer från Syrien. Han säger också att barnen kan skickas hem och återförenas med sina föräldrar när det har lugnat ner sig i de krigsdrabbade länderna. Någon lösning fram till dess presenterade han dock inte.