Roland Johansson (ALT) tycker att politikernas arvoden är en valfråga. Han vill att posten förste vice ordföranden i nämnderna slopas.

- Här finns pengar att spara, menar han.

Alternativet är dock inte det enda parti som är av denna ståndpunkt. Vänsterpartiet i Ljungby vill också slopa förste vice ordförande som en besparing. Detta finns med i partiets valmanifest.

Kerstin Wiréhn uttalade i Smålänningen den 4 juni

" Satsningarna finansierar partiet genom att föreslå nedskärningar i politikernas löner.– Vi vill gå tillbaka till 2014 års nivå för arvodena, och dessutom ta bort förste vice ordförandena i samtliga nämnder. Det skulle ge 5,5 miljoner kronor", sa Kerstin Wiréhn.