Som Smålänningen skrev den 14 september ska alla enskilda avlopp undersökas i Markaryds kommun.

Kommunens projekt med att inventera alla enskilda avlopp påbörjas nu och förväntas pågå under flera år. Miljö- och byggenheten har anställt en särskild tjänsteman för att arbeta med detta projekt.

På sin hemsida rekommenderar Markaryds kommun alla som äger en fastighet med enskilt avlopp, att se över detta innan kommunens inspektör kommer till fastigheten.

På onsdagen skickades ett informationsbrev ut till det första området i Markaryds kommun, som ska genomgå en avloppsinventering. Hela projektet förväntas ta flera år i anspråk, enligt uppgift 10 år, och alla som är berörda beräknas få ut information inom fem år.