Under tisdagen kom beskedet om att B-byggnaden stängs och att delar av undervisningen flyttas tillfälligt till Sunnerbogymnasiet.

Det var efter rektorns larm till arbetsmiljöansvarig som allt sattes i rullning. Huvudvärk, brinnande känsla i ögonen och torr hy är några av symptomen som både elever och personal har drabbats av.

Problemen med B-byggnaden har varit många. Förra året stängdes byggnaden tillfälligt, en tid efter det friskförklarades den.

Under våren och sommaren har ytterligare renovering skett, som enligt rektorn har gjort det värre.

Stefan Willforss (C), ordförande i barn- och utbildningsnämnden, berättar att man nu är överens om att byggnaden är i så dåligt skick att den bör rivas.

– Det finns ingen garanti att skolan blir bra för att den renoveras, säger han.

Han menar att det från början har varit dåligt material. Vattenläckor och ventilationsproblem har avlöst varandra.

– Nu får det vara slut, säger han.

Enligt Stefan Willforss har man inte hittat mögel men det finns starka misstankar om att det finns.

– Symptomen talar för mögel. Att många har blivit sjuka i B-byggnaden och inte i A-byggnaden tyder på att problemet sitter i byggnaden, säger han.

Politikerna i barn- och utbildningsnämnden fick information före sommaren om hur B-byggnaden mådde.

– Vi fick en larmrapport.

– Ja, det kan man tycka. Jag ville det i somras men det är så med politiska utredningar som har sin gång.

Den 21 september ska flytten ske. Till dess ska barnen vara ute så mycket som möjligt och ha fönster öppna.

– Detta är en akut lösning. Sedan får vi hitta en tillfällig lösning. Både nämndens politiker och tjänstemän på fastighetsavdelningen är överens nu om att bygga för framtiden.

Tekniska förvaltningens chef, Jan Bernhardsson, säger att den utredning som skulle avgöra B-byggnadens framtid i och med detta har skyndats på.

– Det säkraste valet är att bygga nytt. Vi kommer att lägga fram förslaget till politikerna, säger han.

Tekniska förvaltningen har haft i uppdrag att hitta provisoriska lokaler innan man river byggnaden.

– Tack vare starka reaktioner har det aktualiserats fortare, säger han.

I ett möte mellan barn- och utbildningsnämnden och tekniska nämnden före sommaren föreslog tekniska nämnden en stängning längre fram.

– Man måste ha provisoriska lokaler klara innan man stänger. Det kan ta minst ett halvår att få dem på plats.

– Nu jobbar vi febrilt på att korta ner tiden och få en bra lösning.

Jan Bernhardsson menar att de före skolstarten inte hade indikationer på att elever och personal mådde dåligt i den utsträckningen.

Utredningen som gjordes via VOC-prov (mätning av partiklar i luften) hade inte påvisat förhöjda organiska halter. Däremot visade prov från delar av väggkonstruktionen mikrobiell växt i en omfattning som är förväntat i en äldre byggnad, menar fastighetsavdelningen.

Men dålig inomhusmiljö - lukt, irritation och huvudvärk – påtalades redan i februari i en beskrivning av byggnadens problembild.

– Vi visste att det fanns bekymmer, men inte i den här omfattningen, säger han.