Nu kommer beskedet om att 90-talisterna har en svår ekonomisk framtid att vänta. Är du 27 år idag kan du komma att få 40 procent av slutlönen i pension enligt Swedbank, rapporterar TT om idag.

Bostadspriserna spär på oron

Dagens höga bostadspriser och hushållens höga belåning gör också att 90-talisterna kan få det extra tufft när räntorna går upp och det är dags för pensionsålder.

– Det blir väldigt, väldigt svårt, säger privatekonomen Arturo Arques på Swedbank till nyhetsbyrån TT enligt sajten . Undersköterskor, barnskötare och bussförare är exempel på yrkesgrupper som är extra utsatta, fortsätter han.

Anledning till att det ser ut på detta sätt är en omläggning av pensionssystemet. Tidigare har den allmänna pensionen baserats på de 15 år där du som pensionstagare tjänade mest. Med dagens system baseras pensionen på hela arbetslivet, då räknas också perioder av arbetslöshet och deltidsarbete in.

Arturo Arques ser fyra lösningar på problemet. Han nämner höjd pensionsålder, en politisk höjning av den allmänna pensionen och att man från arbetsmarknadens sida avstår en del av den kontantutbetalda lönen och istället utökar tjänstepensionen. Den fjärde lösningen riktar sig till den enskilda individen och är ett eget privat pensionssparande.

Höjd pensionsålder

Det kan bli aktuellt med en höjd pensionsålder. I dagens läge ökar medellivslängden med 3,5 timmar per dygn och socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) menar att arbetslivets längd måste anpassas till längden som pensionär.

– Det kan handla om att människor behöver komma in tidigare på arbetsmarknaden men också om att fler får en möjlighet att arbeta längre, sa Annika Strandhäll till TT tidigare idag.