Idrottsskolan är väl inarbetad i Ljungby kommun, där den har arrangerats allt sedan 1986. Syftet är att barnen ska få stifta bekantskap med olika idrottsgrenar under lekfulla former.

Eleverna delas in i grupper och får under hela läsåret prova på ett antal olika idrotter. Varje idrott utövas under tre måndagar i följd, innan det är dags att prova en ny.

– Vi har två olika starttider. Eleverna som går i skola i tätorten börjar lite tidigare och de som går på landsbygdsskolorna lite senare, berättar fritidsstrateg Christer Karlsson.

Idrotterna som barnen får prova på har förstås varierat lite över tid. Det här läsåret finns två nya föreningar med i programmet; basketklubben Sunnerbo stars samt Ljungby drill.

– Vi har strax under 200 elever anmälda, berättar Christer, och det är ungefär lika många som det brukar vara.

Första idrotten som eleverna får prova på, med start på måndag, är friidrott.