Region Kronoberg visar för närvarande stora underskott då man går back med nästan en miljon om dagen, detta trots Sveriges högsta landstingsskatt! Ledande politiker är som vanligt överraskade och vill nu visa handlingsstyrka, vilket bland annat har manifesterats i entledigandet av den högste sjukvårdsansvarige chefen. En viktig delförklaring till underskottet är hyrläkarna, som när det gäller specialisterna utgör mellan 40-50 procent av hela överläkarkåren. Politikerna och landstingsledningen har under flera år sagt sig vilja minska beroendet och därmed kostnaderna, men utan någon större framgång. Ett fall från verkligheten visar hur snett man kan agera:

En nära bekant till mig, blev i vintras klar med sin specialitet inom hud, en disciplin som Kronoberg har saknat under cirka 15 år. Detta har medfört att man inte kunnat utbilda här i länet, utan min bekant har varit i Kalmar under fyra, fem år. Landstinget har vid flera tillfällen uppvaktat och uttryckt sina förhoppningar om att flickan ska börja i Växjö, vilket hon också har haft stora förhoppningar på.

Tidigt i våras var det dags för anställningsintervju och min bekant hade två krav, dels att få ungefär samma lön som övriga specialister och dels inledningsvis arbeta 80-85 procent. Detta för att få lite andrum i samband med flytt, körkortstagning och inte minst sätta sig i och ta ansvaret för verksamheten. Förhandlingsansvarig var en före detta sjuksköterska, vars icke förhandlingsmässiga bud krävde 100 procent tjänstgöring från start, med en lön som var den näst sämsta av alla specialisterna i länet.

Flickan blev så klart mycket besviken på erbjudandet, men chefen sa att detta är landstingets policy och det ändrar vi inte på.

Jag och en annan bekant ställde då förfrågningar till några av de ledande politikerna och högre tjänstemän. Alla duckade och frånsåg sig ansvaret. Ingen ville helt enkelt ta i frågan.

Hudläkaren saknade så klart inte alternativ, då sex närliggande lasarett i andra landsting var intresserade. Men eftersom hon var trött på att veckopendla, så fick hon anställning till 80 procent på privatmottagning i Växjö och regionen får fortsätta att hyra in hudläkare!

Detta exempel visar tydligt att ledningen, såväl den politiska som tjänstemanna, inte varit lämpliga för sina uppdrag. En bättre och mer genomtänkt personalattityd är nödvändig för att lösa rekryteringsutmaningarna, kanske kombinerat med väsentligt färre politiker. De senare utgör ju ändå bara kostnadsställen.

CJ Roubert