Ljungby lasarett har, som det verkar, såväl vård- som p-köer. Men det senare kan, efter att många lasarettsbesökare klagat på bristen på parkeringsplatser, komma att få en lösning

Anne Karlsson (S), oppositionsråd i Ljungby, har lagt in en motion till kommunfullmäktige i frågan, vilken även inbegriper p-situationen i centrala Ljungby i allmänhet, som ska upp till behandling. Ljungby tätort behöver fler p-platser.

Nu förväntas även Region Kronoberg ta tag i frågan. Sven Suensson (C) har även han motionerat i samma ämne. Och det verkar finnas en politisk enighet för att fatta beslut om en översyn vid regionfullmäktige i slutet av april.

– I samband med att Ljungby lasarett nu genomgår en stor om- och tillbyggnad öppnar sig ett ypperligt tillfälle att se över parkeringssituationen. Jag tycker att det är viktigt att ha en samsyn i frågor som rör byggnation och tillgänglighet till våra verksamheter. Därför är jag glad att centerpartiet skickade in den här motionen, säger Anna Fransson (S), regionstyrelsens ordförande i en kommentar.

Hon påpekar också att det är lämpligt att se över hela resandefrågan, inkluderat även de kollektiva förbindelserna.

– Jag har mött flera medborgare som tycker det är långt att gå från busstationen upp till lasarettet. Och detta är också en fråga i hur vi kan utveckla lasarettet.

I motionen sägs också att översynen ska göras tillsammans med kommunen.

– Det är ju perfekt om vi kan göra arbetet tillsammans, säger oppositionsrådet Anne Karlsson.