Mannen som har en koppling till en mindre ort i Ljungby förekommer sedan tidigare under flera avsnitt i belastningsregistret. Den senaste gången var i november 2018 då han dömdes till villkorlig dom och dagsböter för bokföringsbrott.

Systematiskt har mannen vilselett personal att bevilja honom krediter och lån på höga summor genom att uppge en kvinnas - och en mans namn på olika kortkrediter och legitimera sig med bank-id som tillhört de samma. Han har även undertecknat skuldebrev i kvinnans namn.

Vid fem tillfällen har han använt kvinnans personuppgifter och vid åtta tillfällen har han använt mannens personuppgifter.

Mannen har nu dömts till skyddstillsyn för grovt bedrägeri i tretton fall. Det finns även en särskild föreskrift om att han ska genomgå frivårdens kriminalitetsprogram One to one.

Han döms även till att betala skadestånd till målsägarna – ett belopp som landar på 1,5 miljoner kronor.