Under några veckor har inte gatubelysningen fungerat på delar av Smedjegatan och Hallarydsvägen. Inte heller på Storsvängen, Lillsvängen, Joels Väg samt Hermansrovägen har det varit belyst.

Jag vet att felanmälan har skickats till Markaryds kommun, Trafikverket samt Eon, dock utan någon som helst återkoppling. Nonchalans som kan tolkas: Jag hör vad ni säger men vem bryr sig. Det skall vara gott och tryggt att leva och bo i Markaryd sägs det. Detta mantra tenderar att fullständigt rämna och falla platt till marken. Men vem bryr sig?

Eller är det kanske så, att det som sker på Tekniska kontoret tros kunna ske i det fördolda om man släcker ner gatubelysningen? Hur kan man betala för en entreprenad som kan utföras utan kostnad? Varför behöver man schakta bort en kulle samtidigt som en av ortens byggherrar, entreprenörer, saknar fyllnadsmassor? Man behöver inte vara överdrivet konspiratoriskt lagd för att tro sig se ett samband. Och varför använder man inte schaktmassorna för eget bruk när man vet om kommande behov?

Man skall vara rädd om andras pengar, särskilt skattepengar, hylla likabehandlingsprincipen samt ge god service. Då kan Markaryds kommun åter bli upplyst samt en kommun som det är gott och tryggt att leva i.

Hen vid generatorn

Läs mer:

Relaterat till artikeln