Replik till "Tur att Ljungby är en rik kommun" av Tommy Göransson, "Vi måste värna om vår demokrati" av Christer Ivarsson och "Oppositionens uppgift" av Anne Karlsson och Lotte Åhlander. I tidningen 28 och 30 augusti.

Jag tackar Miljöpartister och Socialdemokrater för repliker på min insändare där jag bland annat tog upp det faktum att vi måste vara noggranna i våra uttalanden och debattera fakta.

Tyvärr gick detta helt förbi Tommy Göransson som fortsätter att presentera siffror som inte stämmer. Att han inte hade hört 130 miljoner är ju beslaget med lögn i samma stund som han själv skrev den siffran i en av sina många reservationer 2018-12-03, så han har inte bara hört den, han har skrivit den också. Trots detta väljer hans partikollega Christer Ivarsson, som säger sig vara noga med siffror, gå helt på samma linje som sin partivän.

Låt mig för alla hugade läsare här inunder presentera den beräknade investeringskostnaden som idag gäller angående den omdebatterade överföringsledningen, helt utan spekulationer, för att Ljungby Kommuns invånare förtjänar det och oavsett om man vill ha en eller inte. Dessa siffror uppdateras löpande men är de senaste och inte särskilt gamla. Jag ber också om ursäkt för att jag tog i lite i min förra insändare och nämnde 130 miljoner. Tilläggas ska, att mer exakta siffror kan komma först vid upphandlingen.

Sträckan Ljungby-Mjälen, 40 miljoner. Mjälen-Bollstad, 40 miljoner. Bollstad-Tannåker, 20 miljoner.

För gång, cykel och mopedväg, där Ljungby Kommun betalar hälften av investeringskostnaden och Trafikverket står för underhållet, gäller följande, Ljungby-Mjälen, 10 miljoner och Mjälen-Tannåker 8 miljoner.

Detta är de siffror som för dagen är enda fakta i målet, framtagna av experter och ingenjörer, således inte 250 miljoner. Siffrorna finns också tillgängliga för den som önskar ta reda på det. Men väljer man medvetet att fara med osanningar för att berättiga sin frustration över ett demokratiskt taget beslut kanske man blundar för att slippa.

Jag vill tacka Anne och Lotte för en god ton i sin replik. Till skillnad mot Christer Ivarsson läste de min insändare rätt och förstod att jag ondgör mig inte över motioner utan ifrågasätter motioner om saker som redan ligger för utredning med mera. När det kommer till Åter i Bruk så vet Anne och Lotte mycket väl att sista ordet inte är sagt angående den, vet de inte det så behöver de informera sig via sina nämndsledamöter. Sen kan jag tycka att det är lite väl magstarkt att säga att Kommunen minskar sitt anslag till Lokal 16, den ökar ju sitt engagemang med 370 000kr ?! Att de pengar de fått från annat håll tidigare tyvärr är slut kan ju knappast vara kommunens fel och många föreningar hade nog varit väldigt glada för ett sådant tillskott. Tyvärr ligger vi just nu i fasen att vi måste rätta mun efter matsäck och många tunga beslut har tagits, alla hade gärna sluppit skära men underskottet måste bort. Det är de styrande partierna som måste göra det, så funkar det. Som kuriosa kan nämnas, i dessa besparingstider, att sedan 2016 har Socialdemokraterna äskat mer pengar varje gång i budget och ackumulerat hade den ökade kostnadsmassan varit cirka 54 miljoner kronor år 2020 om inte ledningen för kommunen satt stopp. Om vi lägger detta till dagens underskott, vilka åtgärder hade behövt genomföras då för att nå en budget i balans? Som tur är har vi en ledning som ser framåt och inser att man ibland måste ta smärtsamma och tråkiga beslut för att senare kunna ta krafttag framåt.

Benny Johansson, Moderaterna i Ljungby

Relaterat till artikeln