– När folk frågar mig vad det handlar om kan jag inte förklara, eftersom jag vet så lite om överföringsledningen, säger Roland Johansson (ALT).

Han tycker inte att fullmäktiges ledamöter fått tillräcklig information om VA-investeringen och inte heller tillräcklig information om alternativen.

– Vi borde få en bättre genomgång. Jag har fått höra att beslut är fattat med det accepterar jag inte. Göranssons förslag är intressant men han har tystats ner, säger Roland Johansson.

Men Carina Bengtsson (C) menar att även om kommunstyrelsen i dag (tisdag) fattar beslut om 2018 årsbudget och kommande investeringar, så är VA-investeringen inte aktuell.

– Vi har beslutat detta får många år sedan, beslutet gäller så länge inget annat beslut fattats. Då måste också pengarna måste finnas i budgeten. Skulle det framkomma andra fakta får vi fatta ett annat beslut, säger hon.

Vad säger du om att Roland Johansson anser att informationen varit bristfällig.

– Det får stå för honom. Jag har fått tillräckligt underlag för att ta ställning och fatta beslut.

Och beslutet du talar om är när VA-planen antogs 2013?

– Ja.

– Vi har gjort en VA-plan och kommit fram till detta. Vi ser Bolmens östra strand som ett utvecklingsområde. Vi styrs också av lagar och vet att det kommer att bli högre krav i framtiden. Vi har också miljöaspekten, Bolmen är övergödd redan i dag, säger Bengtsson.

Carina Bengtsson menar att VA-investeringarna inte är en fråga som bör diskuteras förrän kommunen fått den utredning av ärendet som beställts av en oberoende konsult.

När blir utredningen klar?

– Innan semestern ska vi ha den. Den ska redovisa alternativen och vilket underlag vi haft för besluten. Om den visar något annat kommer frågan att tas upp igen.