Det handlade i kommunfullmäktige om Trafikverkets studie (åtgärdsvalsanalys) av tågtrafiken på Markarydsbanan. Bengt Germundsson (KD), som arbetat med frågan sedan 2003, gick upp i talarstolen.

– Ännu mer aktivt blev det 2007 när vi bildade Pågatåg Nordostprojektet. Då kom inte Halland med därför att man visste inte vilken fot man skulle stå på, sa han.

Detta ledde dock till att det blev persontrafik mellan Markaryd och Hässleholm i december 2013. Men Markaryd har länge jobbat för en fortsättning västerut.

– Under hela den här resan har Region Halland tagit på sig en utredningsansvar eller lovat att genomföra utredningar som skulle visa på att man sedan skulle kunna ha persontrafik västerut efterhand.

Trots påtryckningar har man inte "kommit till skott".

I analysen gick man igenom förutsättningarna för tågtrafiken. Det var dock inte så populärt, enligt Germundsson, att "ha politiker med" i dessa grupper.

– En av de få gångerna jag blivit portförbjuden att komma. Jag var inte välkommen till uppstarten till detta projektet.

Markarydsbanan är en av de mest utredda järnvägssträckorna i Sverige. Åtgärdsvalsanalysen skulle ändå göras.

– Här skulle vara allt från trafik på gamla Skåne-Smålands järnväg till en omlastningscentral för virke till centrala Markaryd. Vad nu miljö- och byggnadsnämnden hade sagt om det.

Det finns ett antal parametrar som måste uppfyllas för att det ska bli möjligt att köra persontrafik på Markarydsbanan.

– Det kändes som det här var lite grann riggat för att man skulle hitta argument för att varför man inte skulle bli tvungen att fatta beslut om att köra persontågtrafik på banan.

På hög nivå

I mitten av november, förra året, blev rapporten klar efter en försening. Svaret på varför det hade dröjt var att Trafikverket hade kommit fram till, berättade Germundsson, var att de samhällsekonomiska nyttoeffekterna var så stora att utredarens chefer "häpnade" över resultatet.

– Och det här lyftes på hög nivå i Trafikverket, för att man verkligen skulle kvalitetssäkra de ekonomiska analyserna. Det var nämligen så att man kom fram till att en satsad krona på persontrafiken på Markarydsbanan, skulle ge 11 kronor tillbaka.

Bengt Germundsson ställde frågan, berättade han i fullmäktigesalen, om Trafikverket kunde nämna något järnvägsprojekt i Sverige som hade en så hög samhällsekonomisk nytta som Markarydsbanan.

– Och då fick man titta ner i golvet lite. Och så sa man att om man tittar på de stora nationella projekten som finns i den nationella planen, som regeringen nu nyligen har beslutat, så är vi väldigt nöjda med om det blir ett plustecken.

Men resultatet av beräkningarna blev alltså 11 kronor per satsad krona för persontrafiken. Lägger man då till den samhällsekonomiska nyttan för godstrafik så blir det fyra kronor till, det vill säga 15 kronors nyttoeffekt.

Men beslutet i Halland blev att persontrafik på Markarydsbanan västerut kommer att startas först 2023.

– Då kan man fundera på i vilka andra sammanhang man går in, privatekonomiskt eller företagsmässigt, om man kan tjäna 11 eller rentutav 15 kronor på en krona jag har satsat. Vem av oss skulle tveka att satsa den kronan och säga att det gör vi inte nu, det gör vi om fem år.

Inte intresserad

Trafikverket kom dock fram till i sin analys att om vissa mindre åtgärder görs, som signalåtgärder på Halmstad central och att man stänger några mindre obevakade järnvägsövergångar, så är det möjligt att påbörja varannan timmes trafik i samband med nästa tidtabellsskifte.

– Så när den här rapporten kom så var det teoretiskt möjligt att starta den i december 2018 eller december 2019.

Bengt Germundsson påpekade att man inte behöver vänta till 2023 för att börja med persontrafik, men konstaterade samtidigt att kontentan av det hela är att man inte kommit särskilt långt sedan 2007.

– Och vi kan konstatera att vi har en samarbetspartner väster om gränsen som inte är särskilt intresserad av att göra detta i närtid.

Över 200 företag vill persontrafik västerut på Markarydsbanan. Bengt Germundsson efterlyste på måndagen goda idéer för att kunna driva frågan vidare.

– Men just nu känns det bittert att vi inte kommit längre.

Är ofattbart

Nästa talare var Tommy Andersson (M).

– Jag har ingen direkt lösning nu Bengt men som gammal ekonom är det för mig helt ofattbart att man kan säga nej till detta. På en satsad krona så har man tillbaka 10, 79 och lägger man till godstrafiken så är vi uppe i 15 kronor.

Kommunfullmäktige beslöt att ta emot redovisningen av åtgärdsvalsanalysen och lägga den till handlingarna.

Relaterat till artikeln