Bevattningsförbudet infördes på onsdagen. Det är för att förekomma problem som kan uppstå när grundvattnet sjunker, skriver Ljungby kommun på sin hemsida. Förbudet gäller tills vidare för alla abonnenter som är anslutna till kommunens vattenledningsverk i hela kommunen.

Kommunen skriver att bevattningsförbudet innebär att det är förbudet att använda kommunalt vatten till följande:

• Bevattna gräsmattor, blommor eller dylikt i trädgårdar med spridare. Kommunen skriver dock att det går bra att vattna med handhållen slang eller vattenkanna.

• Fylla pooler eller byta ut vatten i pooler.

Alla invånare uppmanas också att vara sparsamma med det kommunala dricksvattnet. Det ska ”i första hand användas till mat, dryck och hygien”, skriver kommunen på hemsida.

Kommunens VA-avdelning mäter grundvattennivåerna för att följa utvecklingen. När förbudet hävs kommer det stå på kommunens hemsida och annonseras i Smålänningen, enligt kommunen.

Relaterat till artikeln