För lite mer än en vecka sedan införde Ljungby kommun bevattningsförbud i samhället Bolmen, utanför Ljungby.

När Smålänningen undersökte saken närmade visade det sig vattenbristen varken berodde på slöseri eller torka, utan i stället handlade om en läcka.

I mitten av förra veckan hittade kommunen läckan och åtgärdade den – men bevattningsförbudet kvarstod. Fram tills nu.

Under tisdagen gick kommunen ut med information om att bevattningsförbudet är upphävt. Samtidigt uppmanar man alla kommuninvånare att fortsätta hushålla med vattnet, med tanke på de senaste årens låga vattennivåer.

Relaterat till artikeln