Nu är det tillåtet att vattna i trädgårdarna igen. Efter cirka tre månader har Markaryds kommun hävt bevattningsförbudet.

– Vi har haft en träff med länsstyrelsen i Kronoberg, övriga VA-chefer och tittat på grundvattennivåerna. Den gemensamma bedömningen är att det fortfarande är låga nivåer, men inte tillräckligt för ett bevattningsförbud, säger Ellenor Olofsson, enhetschef VA/Gatuenheten i Markaryds kommun.

Man har sett under de här månaderna att vattenförbrukningen i Markaryds kommun har minskat överlag – och att det inte bara har med bevattningsförbudet att göra.

– Automatiskt blir det nog så när det är så torrt, att man inser att det inte är lönt att vattna gräsmattan, säger hon.

Ljungby kommun har haft bevattningsförbud på grund av torkan och värmen sedan den 30 maj. Enligt informationen på hemsidan råder det fortfarande.

Bevattningsförbudet innebär att man inte får bevattna gräsmattor, blommor eller dylikt i trädgårdar med spridare och man får heller inte fylla pooler eller byta ut vatten i pooler.

Det råder också fortfarande bevattningsförbud i Älmhult, Delary, Diö och Liatorp sedan den 1 juni, enligt kommunens hemsida.