Tanken om att jämställdheten skulle öka, och kvinnor ges frihet om försörjningsstöd betalas ut till båda parter och inte bara mannen i ett par, kommer från Peltola.

– I vissa familjer med två vuxna har det varit en självklarhet att mannen tar hand om ekonomin. En hel del kvinnor har inte ens ett eget bankkonto. Hur skulle de då kunna hantera ekonomin om de skulle lämna mannen? Då är det lätt att bli kvar i en relation som inte fungerar, sa Elizabeth Peltola och konstaterade att det ligger något mycket större i detta lilla beslut.

– Jag hoppas att detta blir ett steg i rätt riktning.

Samtliga ledamöter var positiva till förslaget, och Lars Ingvert (S) yrkade bifall och menade att beslutet har ett stort symbolvärde.

– Det stärker kvinnans roll. Jag kan bara säga att det är lite snopet att jag inte kom på detta själv.​