Bilens dag inträffar nu på måndag, 28 oktober. Det är en dag instiftad av bilindustrins lobbyorganisationer för att främja mer bilism. Men är det verkligen något positivt? Att satsa på mer parkeringar eller fler motorvägar är orimligt både ur socialt perspektiv eftersom parkering tar mycket utrymme som kunnat gå till lekplatser och bredare gångbanor och ur miljöperspektiv eftersom kollektivtrafik i många städer oftast redan är fossilfri, till skillnad från bilismen.

Ett bra exempel kommer från Köpenhamn där man kontinuerligt tagit bort parkeringsplatser och bilfiler och använt den frigjorda ytan till platser för mänskliga aktiviteter, såsom, promenadgator, cykelbanor, torg och uteserveringar vilket gjort staden mycket trevligare att bo och leva i samtidigt.

Därför borde bilens dag användas till att protestera mot bilens ockupation av staden, inte firas.

En cyklist