Föreningsägda Södra gjorde för fyra år sedan en offensiv satsning på lövsågning. Efter att ha förvärvat eksåget i Djursdala så började man renodla det ”lilla” traditionella barrsågverket i Traryd till att fokusera på inte minst björk.

Det blev en lång och kunskapshöjande resa. Att sönderdela och torka exempelvis ek, al, ask och björk ställer andra krav jämfört med att köra igenom gran och fur.

Nyligen ven det som om en stålbalk matats in i sågbandet: Enheten i Traryd läggs ner 2016!

Planen var att skapa lönsamhet. Men i det här fallet gick det inte som vi önskat, säger Håkan Svensson, affärsområdeschef Södra Wood.

Vi försökte ju i fyra år och hade solen skinit och vi haft nedförsbacke så… men ibland misslyckas man. Och ja, det var en rejäl satsning.

Problemet enligt honom var inte marknaden. Exempelvis kineserna har en stor möbelindustri och importerar stora volymer lövträ. Men de har, delvis beroende på valutaförändringar, tidvis shoppat mycket i USA.

Södra överger dock inte lövet. Företaget koncentrerar däremot allt till Djursdala.

Vi håller kvar driften där och kör ek och björk och mindre slattar av ask och al.

Fast man inför inga nya skift. Det betyder att lövsågningen tappar. Håkan Svensson vill inte uppge hur mycket, men säger ”ett antal procent”.

Frågan är vad detta ger för signaler till skogsägarna, inte minst de som nu har ungskogar efter de svåra skogsstormarna. Många har valt att satsa på självsådd björk, i rena bestånd eller blandat i barrungskogarna.

Inte minst efter stormen Gudrun har björken fått ett högre förtroende. Och dessutom började plötsligt Södra en lövsatsning. Det skapades en efterfråga på skogsägarnas björkstockar – och med ett hyfsat pris.

Det kommer att finnas ett stort behov av lövmassaved, säger Håkan Svensson.

Men vad blir rådet till medlemmarna? Ska de fortsätta att satsa på att få fram ståtliga björktimmerträd eller enbart tänka lövmassaved?

Jadu, det där kan jag inte svara på, säger Södrachefen.