Solen skiner in mellan tallkronorna och träffar Björn Merkell i ansiktet. När vi ses kommer han direkt från kontoret på Skogsstyrelsen i Jönköping. Kavajen blir lite dammig när han lutar sig mot en av stammarna. Han är gärna i skogen på fritiden, men vanligtvis inte i kavaj och slips.

Skog och natur är för mig ett andningshål där jag kan hitta energi att ta med in i vardagen. I skogen känner jag mig oftast lugn men samtidigt på alerten för att kanske få syn på en fågel eller ett djur av något slag, säger Björn Merkell.

I sin yrkesroll traskar han egentligen inte runt bland blåbärsriset allt för ofta. Desto vanligare att han sätter sig på ett flyg till utlandet. Det blir omkring 90 resdagar i arbetet per år. Många EU-möten i Bryssel, men också skogskonferenser på hög nivå. I maj gick flyget till USA, i september till Sydafrika. Däremellan landande Björn i Japan där han deltog i en expertgrupp som jobbar med tropiska skogar och problematiken kring dem.

Avskogningen är stor i många tropiska länder. Bönderna får ofta mer betalt om de hugger ner skogen och planterar oljepalm eller sojabönor i stället. Samtidigt är de aktuella länderna mycket medvetna om problematiken, säger han.

Jag tror att den globala dialogen med andra länder har gjort att de fått upp ögonen för att det inte är hållbart att hugga ner skogen. Sedan tror jag också att de själva inser att det inte kan fortsätta så här. Det är ingen hållbar väg i det långa loppet.

Björn, som är utbildad jägmästare, har arbetat på Skogstyrelsen sedan 1990. 2001 började han rikta in sig på internationella frågor, som intresserat honom en lång tid. I dag tycker han att det roligaste med jobbet är att han kan vara med och påverka de stora skeendena.

Det är spännande. Och vi får en möjlighet att förmedla svenska tankar, säger han.

Ofta brottas länder med samma frågeställningar och problem men har löst dem på olika vis. Det är fascinerande att se att det finns så många olika sätt att göra saker på.

Under FN:s Skogsforum i maj intog han talarstolen för att belysa en av Sveriges hjärtefrågor när det gäller skogen – att människor som påverkas av olika beslut rörande skogen faktiskt ska få delta i processen fram till beslutet.

Sverige har en lång tradition av att involvera olika intressenter i besluten. De som påverkas har oftast lättare att acceptera resultatet om de fått vara med och bestämma, säger Björn.

Andra frågor Sverige vill försöka förbättra världen över rör bland annat jämställdhet och ägande- och nyttjanderätter i skogen.

I jobbet som internationell koordinator gäller det att hitta "kompisar" på mötena, länder som har samma åsikt i en fråga och som man kan samarbeta med. Personliga egenskaper som Björn säger sig ha nytta av i jobbet är att han är diplomatisk, lyhörd och utåtriktad. Men att tala i FN är ändå lite nervöst.

Det blir lite anspänning, dels för att man inte vet om budskapet ska nå fram och dels för att det är mycket folk man talar till.

Varför är det viktigt att Sverige representeras i internationella forum?

Det är viktigt eftersom Sverige och svenskt skogsbruk är en ganska stor aktör på marknaden i förhållande till sin skogsareal. Knappt en procent av världens skogar växer i Sverige, men vi står för åtta – tio procent av exporten av traditionella skogsprodukter, såsom sågat virke, pappersmassa och papper, i världen.