– Det är ju inte rimligt att folk ska behöva lämna sina fastigheter. Och lämna fastigheter med vars värde är tveksamt.

Det säger Helene Lantz, verksamhetsutvecklare inom LRF Sydost, när hon informerade sig på plats i Kärringe.

För frågan börjar bli het. LRF har flera fall i länet där och därför engagerat sig.

En annan sak är det, poängterar hon, om det gäller ett kraftföretag som tjänar pengar på verksamheten.

Hon tycker det är olyckligt att det är kvarnägare som har bevisbördan och att det skapar en rättsosäkerhet.

– Birgitta behöver juridisk hjälp för att överklaga och att invänta samsyn inom statsmakten.

Lars-Ove Johansson, ordförande i LRF Sydost:

– Det här blir alldeles tosigt. Vi vill kunna föra en dialog och ett resonemang. Nu måste de lugna ner sig!