I sin motion påminner Bo Bergsjö om hundens viktiga roll för många människor i dagens samhälle.

Hundar motverkar ensamhet samtidigt som djuret ser till att ägaren får motion ute i skog och mark.

Bergsjö konstaterar att det dock finns ett problem:

– Hunden kan inte själv få göra sig av med alla sina rörelseenergi.

– Vissa årstider får inte hunden springa fritt ute.

Vid tennisbanorna

Ett sätt att lösa detta problem är att bygga rastgårdar, alltså en inhägnad yta där djuren kan springa fritt.

Tidigare har det varit förslag om att bygga en rastgård vid det nuvarande industrihotellet. Nu menar Bergsjö att det också kan byggas i Haganäs, i närheten av tennisbanorna.

Det lämnades 2016 ett medborgarförslag, där svaret var att det fanns en rastplats vid Möckelns lekplats och att en annan rastplats planerades vid Hagabo.

– Bostadsområdet är nu klart, men det syns ingen rastplats, konstaterar Bo Bergsjö.

Beslut finns

– Platsen bör vara central så att den inte genererar bilkörning.

I sin motion påpekar Bergsjö att det finns pengar inom kultur-och fritidsnämnden för en sådan här satsning.

Nu föreslår Bergsjö att en hundrastgård ska byggas snarast möjligt på en central plats i Älmhult.

Finansieringen är redan klar.

Till saken hör också att fullmäktige redan för ett par år sedan beslutade att det skulle byggas en hundrastgård.

Detta är med andra ord ännu ett beslut som inte har verkställts, och nu återstår det att se om Bergsjös motion kan påskynda processen.